Założycielem kancelarii jest adwokat Anna Zielińska – Turek , członek Olsztyńskiej Izby Adwokackiej,
absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Uczestniczyła aktywnie
w powstaniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Olsztyn, pełniła również funkcję Wiceprezesa ds. Seminariów i Konferencji ELSA Olsztyn. Już w trakcie studiów, będąc pracownikiem Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, udzielała pomocy prawnej mieszkańcom Olsztyna i okolic. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej zdobywała doświadczenie zawodowe odbywając praktyki w sądach oraz współpracując z kancelariami specjalizującymi się w sprawach karnych, cywilnych, a także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń, przede wszystkim zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego, zdobyte przede wszystkim podczas współpracy z różnymi instytucjami państwowymi. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego oraz rodzinnego, a także administracyjnego i cywilnego. Posługuje się językiem angielskim.