Kancelaria adwokata Anny Zielińskiej – Turek zapewnia kompleksową obsługę prawną Państwa działalności gospodarczej. Ogrom przepisów prawnych oraz problemów jakie wiążą się
z prowadzeniem działalności gospodarczej wymagają zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika, który zaproponuje właściwe rozwiązania zabezpieczające Państwa interesy. Kancelaria oferuje także Państwu pomoc prawną podczas procesów sądowych, które z uwagi na skomplikowane oraz sformalizowane procedury wymagają udziału profesjonalnego prawnika.
W szczególności w ramach świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców kancelaria zajmuje się:

§ kompleksową i stałą obsługą podmiotów gospodarczych,
§ reprezentowaniem przedsiębiorców w sprawach gospodarczych, cywilnych, a także w sprawach karnych i karnoskarbowych,
§ projektowaniem oraz negocjacjami umów oraz innych aktów prawnych,
§ sporządzaniem opinii prawnych,
§ reprezentowaniem przedsiębiorców przed organami oraz sądami administracyjnymi,
§ prowadzeniem negocjacji oraz pomocą prawną w ugodowym rozstrzyganiu sporów,
§ pomocą prawną w zakresie dochodzenia należności od dłużników,
§ prowadzaniem szkoleń.