Kancelaria adwokacka adwokat Anny Zielińskiej - Turek zapewnia kompleksowe, sprawne i w pełni profesjonalne usługi prawne dla:
  • klientów indywidualnych
  • >
  • osób prawnych
  • przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Olsztynie, jednakże swoje usługi świadczy na terenie całej Polski.
Stawiamy sobie za zadanie udzielanie w pełni rzetelnej i wszechstronnej pomocy prawnej swoim Klientom. W tym celu kancelaria współpracuje na terenie całego kraju z:
  • adwokatami
  • radcami prawnymi
  • notariuszami
  • doradcami podatkowymi
  • komornikami

Kancelaria zapewnia swoim Klientom indywidualne podejście do każdej sprawy i pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Gwarantujemy naszym Klientom zachowanie w poufności wszelkich przekazywanych informacji. Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.